Sosyal Sorumluluk Politikamız

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Üretimin ve yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket eden Şirketimiz;

  • 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,
  • Zorla ve gönülsüz işçi çalıştırmamayı,
  • Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlık ve güvenliğini ön planda tutan bir çalışma sistemini benimsemeyi,
  • İstihdam, terfi ve işten çıkarmalarda, herhangi bir şekilde ayrımcılık yapmamayı, işi yapabilme becerilerine göre istihdam etmeyi; ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,
  • Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya göz yummamayı,
  • Yürürlükteki toplu iş sözleşmesi ve yasal düzenlemeler çerçevesinde disiplin uygulamalarında bulunmayı,
  • Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki yasal düzenlemelere ve toplu iş sözleşme hususlarına uymayı, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı,
  • Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı,
  • Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluğunu değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,
  • Yürürlükteki ulusal yasal düzenlemelere, SA 8000 Standardı’nda atıf yapılan Uluslararası İşçi Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan standartlara, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne, Birleşmiş Milletler sözleşmelerine ve SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardı’na uymayı, bu uyumun devamlılığını sağlamayı ve uygulamaları sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.
Menü