İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Nurteks, önce işçi sağlığı ve iş güvenliği yaklaşımı ile çalışanlara verdiğimizin önemi, mesleki sağlık ve güvenlik sistemini önde gelen sorumluluklarından biri olarak görür ve sistemi sürekli gelişmeye açık tutar. Üretim faaliyetlerinin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için; eğitimlerin, metotların ve güvenlik programlarının uygulamasını görev kabul eder.

NURTEKS evimizdir! Evimizde nasıl güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratıyorsak aynı uygulamaları işyerimizde de uygularız;

  • Nurteks’in tüm paydaşları; çalışanları ile ziyaretçilerinin güvenliğini ve sağlığını koruyucu önlemler almak için üretim faaliyetlerinin içerdiği riskleri ve etkilerini tespit eder, bu risk ve etkilerini ortadan kaldıracak veya en aza indirecek tedbirler alır.
  • Mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili yayınları izler, ilgili kanun ve yükümlülüklere uyar.
  • Mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili sorumlulukları, mevcut yönetim sistemlerine destek olacak şekilde yönlendirir.
  • Mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tüm amaç ve hedeflerini çalışanlarına açık tutar ve katılımlarını sağlar.
Menü