Çevre Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Nurteks ürün oluşturma ve sunma sürecinde, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul eder.
Çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturur ve sürekliliğini sağlar.

Bu politika doğrultusunda;

  • Çevre ile ilgili yayınları izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uyar.
  • Çevre kirliliğini, çevre yönetim sistemi ile en aza indirerek kontrol altında tutar.
  • Tüm çalışanlarına ve yan sanayilerine çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda destek olur.
  • Çevre amaç ve hedeflerini tüm kamuoyuna, yan sanayilerine ve ilgili kuruluşlara açık tutar.
  • Çevre etkinliklerini, diğer politika unsurlarına destek olacak şekilde yönlendirir.
  • Çevre performansını sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.
CEO
İzzet Nalçakan